Shopping Cart - Cart Subtotal: $0.00

You have no items in your shopping cart.

Contact Us

GUASHASPACE
WWW.GUASHASPACE.COM

+ Address:
RM1107,Huang Shi Building
#352 Huang Shi Road, Bai Yun Qu
Guang Zhou, Guang Dong,510411
China

+ Tel: 0086-20-3619-1244

+ Fax: 0086-20-3619-1244

+ Mobile: 0086-133-1888-1977

+ Email: sales@guashaspace.com

+ ATN: Mr. Tom